Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 76933   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76933

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, en de militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument ontworpen door Antoon Van Parys

Dorpsstraat zonder nummer (Houthulst)
Oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, en de militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.