Beschermd monument

Nijvelkraan DE 296

Beschermd monument van 02-12-2014 tot heden

ID: 7694   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7694

Besluiten

Havenkraan DE296 met uitrusting
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2014  ID: 5600

Beschrijving

Deze bescherming betreft de havenkraan aan de Rijnkaai met de volledige uitrusting.



Waarden

De havenkraan DE296, met inbegrip van de volledige uitrusting, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kranen van de DC-DE-reeks hebben ongeveer 60 jaar gediend in de haven. Ze hebben bijgedragen tot de bloei van de Antwerpse haven. aldus heeft de DE296 een historische waarde als onderdeel van de haveninfrastructuur en in de economische expansie van de Antwerpse haven.

industrieel-archeologische waarde

De DE296 is het enige nog bewaarde exemplaar van de 48 kranen van de DC-DE-reeks die in 1930-1931 in bedrijf werden genomen. De kraan werd gebouwd door de Ateliers métallurgiques de Nivelles, een bedrijf dat door fusies en overnames vandaag is opgegaan in de Bombardiergroep, met een vestiging in Brugge. De DE296 illustreert een specifieke fase in de ontwikkeling van de kraantechnologie. De kraan heeft een systeem met een uitgebalanceerde giek met tegengewichten en een katrollensysteem om de last op gelijke hoogte te houden bij het toppen. Die methodiek zou later veelvuldig toegepast worden op andere havenkranen. De kraan is een schakel in de technologische evolutie van de Antwerpse havenkranen.

sociaal-culturele waarde

Het leven en werkritme van de havenarbeiders was grotendeels bepaald door het tempo van de havenkranen. De DE296 geeft aldus een indruk van de werkomstandigheden van de havenarbeiders. De besturingscabine geeft een zicht op de omstandigheden waarin de kraandrijvers werkten. De onderlinge competitiegeest om de snelste en beste te zijn illustreert het havengebeuren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Nijvelkraan 296 DE

Rijnkaai zonder nummer (Antwerpen)
De oorsprong van de havenkraan 296 DE gaat terug tot het eind van de jaren 1920, ze maakte deel uit van een reeks van 48 kranen, gebouwd door de Ateliers métallurgiques de Nivelles.