Beschermd monument

Woning Delsart met leerverwerkingsatelier

Beschermd monument van 03-12-2014 tot heden

ID: 7695   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7695

Besluiten

Woning Delsart met leerbewerkingsatelier
definitieve beschermingsbesluiten: 03-12-2014  ID: 5601

Beschrijving

De woning Delsart met bijhorend leerverwerkingsatelier is beschermd als monument.Waarden

Huis Delsart met leerbewerkingsatelier is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Goed bewaard en authentiek ensemble, gevormd door een na oorlogsschade wederopgebouwd winkelpand met woonst aan de Bondgenotenlaan en een tot leerverwerkingsatelier omgevormde 19de-eeuwse rijwoning met uitgang aan de Lepelstraat. In 1915 werd het herbouwd of verbouwd door architect Georges Decock, een tussen 1899 en 1939 in Leuven zeer actief en voor de wederopbouw zeer verdienstelijk architect. Omwille van de goede staat van bewaring en de sinds bijna honderd jaar ter plaatse bestaande lederwarenhandel, is het huis Delsart een authentiek en voor Leuven zeldzaam geworden ensemble dat nog getuigt van de oorspronkelijke luxe-detailhandel die de Bondgenotenlaan zo typeerde vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het winkel-/woonhuis is opgevat als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak en voorzien van een voor de wederopbouw stilistisch afwijkend, bepleisterd gevelfront, gevormd door een uitgesproken neoclassicistische lijstgevel en een neobarok dakvenster; allicht het resultaat van respectievelijk de herstelling of reconstructie van een reeds bestaande constructie, aangevuld met historiserende elementen, zoals voorgeschreven door het Raadgevend Comiteit voor het Stedeschoon. Hoge ensemblewaarde door de behouden planindeling en interieurinrichting: winkel met granitovloer en oorspronkelijk meubilair - winkelbanken en deels beglaasde wandkasten -, en eclectisch afgewerkt woongedeelte met parket- en plankenvloeren, decoratieve marmeren schouwen, sober lijstwerk en een kamer in Empirestijl op de verdieping. Verder is er een bijhorend, via een kleine koer met het winkel-/woonhuis corresponderend leerbewerkingsatelier, dat aan de Lepelstraat is voorzien van een sobere, verankerde en met witte baksteenbanden versierde lijstgevel, en nog steeds dienst doend als opslagruimte en atelier, ingericht met werkbank en gereedschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Delsart

Bondgenotenlaan 81 (Leuven)
Ontworpen door architect G. Decock en in de top gedateerd 1915, onderscheidt dit wederopbouwpand zich door het verzorgde eclectische gevelconcept dat barokke en classicistische elementen combineert. Aansluitend op het huis is een leerverwerkingsatelier gebouwd.