Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Pietersbandenkerk met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 76950   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76950

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Lenardsstraat nr. 47. Z.g. Sint-Pietersbandenkerk met bijhorend kerkhof en *romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939. Opgenomen in het dorpsgezicht (K.B. van 21/08/1979) samen met de oude pastorie, de romaanse torenruïne en het huis van de smidse.Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen: 1109: het BAanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Sint-Lenardsstraat zonder nummer (Brugge)
Sint-Lenardsstraat nr. 47. Z.g. Sint-Pietersbandenkerk met bijhorend kerkhof en *romaanse westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939. Opgenomen in het dorpsgezicht (K.B. van 21/08/1979) samen met de oude pastorie, de romaanse torenruïne en het huis van de smidse.Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen: <bold>1109</bold>: het B