Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof: kerkhof

Beschermd monument van 18-02-2011 tot heden

ID
77
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77

Besluiten

Pastorie met omgeving, kerkhof met omgeving en Sint-Luciakapel
definitieve beschermingsbesluiten: 18-02-2011  ID: 4802

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het ommuurd kerkhof en een deel van de gekasseide Kerkhofstraat, parallel aan de kerk.Waarden

Het ommuurde kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk met inbegrip van de Kerkhofstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Met haar lage bakstenen ommuring, aan westzijde doorbroken met een door gegroefde bakstenen hekpijlers met bolbekroning geflankeerde toegang, vormt het kerkhof als 'besloten hof' en begraafplaats typologisch één geheel met de sinds 26 november 1942 beschermde parochiekerk en versterkt hierdoor de authenticiteit van deze sinds de 12de eeuw vermelde kerksite. Uniek is bovendien de relatie met het gekasseide kerkhofsteegje dat vanaf de noordelijke kerkhofmuur, langsheen de pastoriemuur, steil afdaalt naar de ter hoogte van de Velpe gesitueerde, sinds het begin van de 16de eeuw geciteerde miraculeuze Sint-Luciabron.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Lucia met kerkhof

Roosbeeksestraat zonder nummer (Boutersem)
Merkwaardige kerk met schilderachtig volumespel, samengesteld uit een westertoren, drie beuken van drie traveeën op zuilen, een uitspringend transept, en een twee traveeën diep koor met polygonale sluiting.