Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77039
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77039

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stientjesstraat nr. 21. Dieper in gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht, bestaande uit losstaande gewitte bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (pannen of golfplaten), gegroepeerd rond een bekiezeld en beboomd erf. Hoeve nog niet afgebeeld op historische kaarten.Westelijke erfoprit aangeduid door populieren, ten noorden het woonhuis en ten oosten de schuur. Nieuwe bedrijfsgebouwen en stAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Stientjesstraat 21 (Anzegem)
Dieper in gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht, bestaande uit losstaande gewitte bakstenen bestanddelen onder zadeldaken (pannen of golfplaten), gegroepeerd rond een bekiezeld en beboomd erf. Hoeve nog niet afgebeeld op historische kaarten.