Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof Blancke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77048
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77048

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve rond vierkant gekasseid erf, in kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw en aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken, dienstgebouwen met gewitte gevel met tandlijst op gepikte plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof Blancke

Kelderstraat 3 (Oudenaarde)
Semigesloten hoeve rond vierkant gekasseid erf, in kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw en aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken, dienstgebouwen met gewitte gevel met tandlijst op gepikte plint. Boerenwoning van twee + acht traveeën en één bouwlaag, wagenhuis uit de 19de eeuw, dwarsschuur met gedichte rechthoekige veldpoorten en bakhuis.