Beschermd monument

Banbrouwerij-herberg De Kam

Beschermd monument van 08-12-2014 tot heden
ID: 7706   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7706

Besluiten

Banbrouwerij-herberg De Kam
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2014  ID: 5605

Beschrijving

De 18de-eeuwse voormalige banbrouwerij-herberg 'De Kam' is beschermd als monument.Waarden

De 18de-eeuwse voormalige banbrouwerijherberg 'De Kam' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

'De Kam' is een goed bewaard, representatief voorbeeld van een 18de-eeuwse banbrouwerijherberg gebouwd door de heren van Wemmel, waarvan de oudste gekende archivalia teruggaan tot de 15de eeuw, die door haar functie van brouwerijherberg, gerechtszaal, gevangenis en vergaderlokaal voor de plaatselijke schuttersgilde Sint-Servaas en Sint-Sebastiaan bijzonder illustratief is voor de toenmalige feodale maatschappij in het algemeen en de macht van de Wemmelse kasteelheren in het bijzonder.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Kam is een representatief en zeldzaam voorbeeld van een 18de-eeuwse banbrouwerijherberg, opgevat als een imposant bakstenen breedhuis van zeven travee├źn, twee bouwlagen en een ruime opkamer onder een zwart Vlaams pannen zadeldak met een behouden dragende structuur van moer- en kinderbalken en genummerde eiken dakspanten alsook een bewaarde planindeling -bestaande uit een grote gelagzaal en opkamer aan de voorzijde en kleine smalle kamers aan de achterzijde - die het gebouw een hoge authenticiteits- en ensemblewaarde verlenen. Het betreft tevens een opmerkelijke illustratie van de architecturale ontwikkelingen in de 18de eeuw, waarbij enerzijds het gebruik van zandige kalksteen geleidelijk aan verminderde ten voordele van baksteenornamenten en anderzijds het gebruik van kruis- en kloostervensters met diefijzers lang bleef doorleven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Banbrouwerij-herberg De Kam

Steenweg op Brussel 7 (Wemmel)
De banbrouwerij-herberg is opgevat als een onderkelderd breedhuis van zeven travee├źn en twee bouwlagen onder een mank zadeldak, opgetrokken in de eerste helft van de 18de eeuw in een sobere traditionele stijl.