Beschermd monument

Clubhuis Cercle Sportif Saint-Michel met toegangshek en dreef

Beschermd monument van 08-12-2014 tot heden
ID: 7712   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7712

Besluiten

Clubhuis Cercle Sportif Saint-Michel met hek en dreef
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2014  ID: 5608

Beschrijving

Het clubhuis 'Cercle Sportif Saint-Michel' ontworpen door architect Adrien Blomme in 1934 is, met inbegrip van het toegangshek en de paardenkastanjedreef, beschermd als monument.


Waarden

Clubhuis 'Cercle Sportif Saint-Michel' van architect A. Blomme van 1934 met inbegrip van het toegangshek en de kastanjedreef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het clubhuis van 'Cercle Sportif Saint-Michel', opgericht circa 1934 door sigarettenfabrikant L. Gosset voor zijn werknemers, is een belangrijke, materiële getuige van de politieke en sociale ontwikkelingen net voor en tijdens het interbellum die leidde tot meer vrije tijd voor de arbeiders en waarbij werkgevers en overheid zich engageerde deze vrij gekomen tijd in goede banen te leiden door zinvolle en gezonde ontspanningsmogelijkheden aan te bieden. Het clubhuis is een zeldzaam en bijzonder representatief voorbeeld van modernistische sport- en ontspanningsarchitectuur gebouwd door een fabrikant voor zijn werknemers in de groene rand rond Brussel.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het trendy clubhuis 'Cercle Sportif Saint-Michel' in het begin van de jaren 1930 ontworpen door de gerenommeerde Brusselse architect Adrien Blomme (1878-1940) is geconcipieerd als een voor anker liggend schip en is een zeldzaam, uitgesproken voorbeeld van de pakketbootstijl binnen de art deco tijdens het interbellum. De vrij gesloten, hoger opgetrokken oostpartij uitgewerkt als een fraai spel van in- en uitspringende kubussen contrasteert mooi met de sterk horizontaliserende, afgeronde en grotendeels door glas opengewerkte lagere voorbouw (boeg), extra geaccentueerd door het volledig omlopende en sterk overkragende terras met dito luifel. De functionele planindeling, mogelijk gemaakt door de betonnen skeletstructuur, liet toe de 'boeg' als één grote open ruimte te construeren en door de aaneengesloten rechthoekige vensterregisters met typerende roedeverdeling en het omlopende terras, sterk op het omringende landschap te betrekken. Conceptueel één van de meest vooruitstrevend ontwerpen van Blomme waarbij hij vertrekkende van de specifieke gebruikseisen, zowel op technisch, functioneel als esthetisch vlak, tot een uiterst geslaagd voorbeeld van 'architecture parlante' is gekomen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Cercle Sportif Saint-Michel

Steenweg op Brussel 395 (Wemmel)
Het langgerekte volume van het clubhuis, naar ontwerp van Adrien Blomme, is geconcipieerd als een voor anker liggend schip, oorspronkelijk toegang door hekwerk met korte paardenkastanjedreef, ingetekend op het kadaster in 1934.