Geheel van burgerhuizen en stadswoningen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Stuivenbergvaart, Vondelstraat
Locatie Stuivenbergvaart, Vondelstraat (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12025/106.1
  • DA002097
  • OA000529

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geheel van burgerhuizen en stadswoningen

Stuivenbergvaart, Vondelstraat (Mechelen)

Deze huizenrij omvat twee villa's, een villa in nieuwe zakelijkheid, een rij van drie sobere stadswoningen afgesloten met een hoekhuis en aan de andere zijde van de Vondelstraat een hoekcomplex bestaande uit drie woningen in nieuwe zakelijkheid, vervolgens opnieuw een tweegezinswoning.

Is de omvattende bescherming van

Drie tweegezinswoningen

Stuivenbergvaart 22-24, 23-25, 33, 34, Mechelen (Antwerpen)

Bakstenen tweegezinswoningen met cottage- en art-deco-inslag, alle te dateren circa 1931 met uitzondering van nummer 22, van 1912.

Hoekcomplex ontworpen door J. Chabot

Stuivenbergvaart 30-32, 31, Vondelstraat 2A, Mechelen (Antwerpen)

Hoekcomplex Vondelstraat, bestaande uit winkel/woonhuis met grote tuin en twee eengezinswoningen.

Villa ontworpen door G. Van Meel

Stuivenbergvaart 26, Mechelen (Antwerpen)

Vrijstaand enkelhuis in nieuwe zakelijkheid van circa 1930, naar ontwerp van architect G. Van Meel. Rechthoekig bakstenen volume van drie bouwlagen.

Beschrijving

De bescherming omvat het geheel gevormd door de platanen langs de Stuivenbergvaart en de inspringende huizenrij aan beide zijden van de Vondelstraat.

Waarden

Stuivenbergvaart nummers 22 tot 34 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Mechelse stadsuitbreiding extra muros die reeds in de jaren 1840 op gang was gekomen kende na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe opstoot. Naast talrijke initiatieven op het vlak van de volkshuisvesting kwamen ook meerdere, dikwijls in groepsverband geconcipieerde privé-woningen tot stand; de voor bescherming voorgestelde huizen zijn hiervoor illustratief.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De huizen Stuivenbergvaart nummers 22 tot 32 [sic] vormen een relevante groepering van huizen, opgetrokken in de verschillende stijlen die tussen de twee wereldoorlogen vrijwel gelijktijdig en naast elkaar werden toegepast: nummers 22, 23, 24, 25, 33 en 34 met cottage- en art deco-inslag, dateren alle van circa 1931 - met uitzondering van nummer 22 dat reeds in 1912 naar ontwerp van F. Lefever gebouwd werd -; nummer 26 naar ontwerp van G. Van Meel en het hoekcomplex nummers 30-31-32/Vondelstraat, waarschijnlijk naar ontwerp van Jos. Chabot, en beide in nieuwe zakelijkheid, dateren respectievelijk van circa 1930 en circa 1933. Ook de aanplant van platanen tegenover de inspringende huizenrij maakt intrinsiek deel uit van het voorgestelde stadsgezicht.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.