Stedelijke Basisschool Victor Van de Walle

Beschermd monument van 26-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 168 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/297.1
  • OA001423

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stedelijke Basisschool Victor Van de Walle

Brusselsesteenweg 168, Mechelen (Antwerpen)

Dubbelschool in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1898-1901 naar ontwerp van architect Th. Vanden Bergh.

Beschrijving

De bescherming omvat de oorspronkelijke dubbelschool in neo-Vlaamserenaissance-stijl zonder de recentere, haakse vleugels.

Waarden

Basisschool Victor Van de Walle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Stedelijke Basisschool Victor Van de Walle is zowel historisch als architecturaal de interessantste lagere stadsschool in het Mechelse stadsuitbreidingsgebied.
De snelle demografische groei in de tweede helft van de 19de eeuw gaf het ontstaan aan verschillende verstedelijkte buitenwijken en uiteraard ook aan nieuwe scholen.
De oprichting van de Victor Van de Walle-school is het rechtstreeks gevolg van de liberale overwinning bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het algemeen stemrecht in 1895. In 1901 werd de nieuwe school geopend.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Schoolgebouw naar ontwerp van architect Theo Vanden Bergh (1868-1935) in een uitgesproken profane neo-Vlaamse renaissancestijl. De evenwichtige compositie, de levendige uitwerking van de gevels en de verzorgde afwerking onderscheiden deze dubbele school van de doorsnee-architectuur in de regio.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.