Beschermd monument

Monument voor de gesneuvelde zeelieden

Beschermd monument van tot heden

ID
7720
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7720

Besluiten

Geografisch pakket havengebied en eilandje: fase II
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-2007  ID: 4484

Beschrijving

Het monument voor de gesneuvelde zeelieden is beschermd als monument.Waarden

Het loodswezen met inbegrip van het monument voor de gesneuvelde zeelieden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Imposant kantoorgebouw in eclectische stijl met neorenaissance-inslag van 1892-1895 naar ontwerp van H. Kennes en F.J.A. Truyman. Opgericht als een baken tussen de oude stad en de haven, getuigt het zowel uit- als inwendig nog steeds van groot vakmanschap en degelijke bouwkunst, met behoud van de oorspronkelijke monumentaliteit, indeling/inrichting en afwerking.

sociaal-culturele waarde

Door zijn nog steeds ongewijzigde functie, zijn ligging, zijn historische en bouwhistorische componenten maakt het intrinsiek deel uit van de Antwerpse geschiedenis in het algemeen en van de haven in het bijzonder; zeer belangrijk is bovendien de symboolwaarde, die meer dan een eeuw havengebonden activiteit, kennis en inzet vertegenwoordigt.

artistieke waarde

De kunstzinnige vormgeving en afwerking van het loodswezen overstijgt de pure functionele bestemming van het gebouw;
het monument voor de gesneuvelde zeelieden van 1930 door Simon Goossens, is een harmonisch uitgewerkte sculptuur van arduin en brons die zakelijke vormen met art-deco-elementen verenigt.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Monument voor de gesneuvelde zeelieden

Tavernierkaai zonder nummer (Antwerpen)
Op het plein tussen het Loodswezen en de Schelde is een met gras begroeid, met ligusterhagen omheind vierkant plantsoen aangelegd met centraal een monument voor de gesneuvelde zeelieden uit beide Wereldoorlogen door Simon Goossens uit 1930.