Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing met twee burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77286
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77286

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met twee burgerwoningen, naar ontwerp van architect H. Landtsheere (Ieper) van 1931.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing met twee burgerhuizen

Elverdingestraat 78-80 (Ieper)
Eenheidsbebouwing met twee burgerwoningen, naar ontwerp van architect H. Landtsheere (Ieper) van 1931.