Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
77287
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77287

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omhaagd hoevetje met woonhuis, aangebouwde schuur en stallingen en begraasd erf. Woonhuis, in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Galgenstraat 18 (Gavere)
Omhaagd hoevetje met woonhuis ten westen en aangebouwde schuur en stallen ten zuiden van het met gras begroeide erf met ijzeren toegangshek tussen gemetste, overhoeks geplaatste hekpijlers ten noorden. Woonhuis van vier en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Linker staltravee in versteende vakwerkbouw met behouden houten stijl- en regelwerk.