Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77299
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77299

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig hoevetje, gelegen op de hoek met Vaakweg, vermoedelijk gebouwd als tweegezinswoning in 1877, volgens kadastergegevens.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Roodwegelken 2 (Sint-Laureins)
Voormalig hoevetje, vermoedelijk gebouwd als tweegezinswoning in 1877. Boerenwoning met gewitte gevels onder zadeldak met rode pannen, met zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.