Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoevesite

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-12-2014 tot heden

ID
7731
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7731

Besluiten

Welkomstbomen, hulsthaag en hoevesite
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-2014  ID: 5621

Beschrijving

Deze hoevesite is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoevesite is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een 19de-eeuwse hoeve met oudere kern, reeds opgetekend op de Kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778 en als zodanig representatief voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf in het Meetjesland en de typologische ontwikkeling van de hoevebouw. Het traditionele boerenerf met zijn losse bestanddelen en zijn beplanting vormt een karakteristiek ensemble voor de Gentse regio.
Als goed en gaaf bewaard voorbeeld van het streekeigen hoevetype met losse bestanddelen, gekenmerkt door het gewitte boerenhuis met de gevel naar de straat gericht met de schuur en stallen haaks tussen boerenhuis en straat. Het erf is van de straat gescheiden door een hulsthaag en is toegankelijk via een ijzeren hek, geflankeerd door lindebomen.
De hoevegebouwen, woonhuis, schuur en stallen, zijn opgetrokken in een eenvoudige maar harmonische architectuur. De grote bakstenen dwarsschuur in een karakteristieke vormgeving vertoont een fraai gedecoreerde zijpuntgevel aan de straatzijde met bakstenen metselwerk met verwerking van het jaar 1900.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met erfbeplanting

Oostmolenstraat 200 (Aalter)
De hoeve met losse bestanddelen klimt minstens op tot de 18de eeuw en bevindt zich in een boomgaard. Het toegangshek wordt geflankeerd door gekandelaarde linden. Ten westen van het erf bevindt zich een boerenwoning, ten zuiden staat een dwarsschuur, gedateerd 1900.