Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77314   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77314

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning met oude, begin 19de-eeuwse kern, oorspronkelijk vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, aangepast met een gecementeerde gevel en twee hoger opgetrokken traveeën links en rechts, onder schilddakjes en aangepaste vensters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Leo Duboisstraat 50 (Lebbeke)
Woning met oude, begin 19de-eeuwse kern, oorspronkelijk vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, aangepast met een gecementeerde gevel en twee hoger opgetrokken traveeën links en rechts, onder schilddakjes en aangepaste vensters.