Beschermd monument

Privé-polikliniek dokter Martens

Beschermd monument van 05-10-1994 tot heden
ID: 7732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7732

Besluiten

Polikliniek van dokter Martens
definitieve beschermingsbesluiten: 05-10-1994  ID: 2751

Beschrijving

De privé-polikliniek van dokter Martens te Astenze, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige polikliniek van dokter Martens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als een voorbeeld in Vlaanderen van een gebouw dat specifiek is ontworpen voor de gezondheidszorg. Binnen de evolutie van de gezondheidszorg is dit bouwwerk zeer illustratief.

artistieke waarde

Als architectuurhistorisch belangrijk werk van architect Henry van de Velde, van 1932, uit zijn "tweede Belgische periode" en gerealiseerd in een zuiver functioneel zakelijke stijl. Het is één de meest gaaf bewaarde realisaties van H. van de Velde in Vlaanderen zowel qua exterieur als interieur.

historische waarde

Als architectuurhistorisch belangrijk werk van architect Henry van de Velde, van 1932, uit zijn "tweede Belgische periode" en gerealiseerd in een zuiver functioneel zakelijke stijl. Het is één de meest gaaf bewaarde realisaties van H. van de Velde in Vlaanderen zowel qua exterieur als interieur.

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Privé-polikliniek dokter Martens

Emiel Clauslaan 136 (Deinze)
De voormalige privé-polikliniek van dokter Martens, eerste specialist inwendige ziekten en dieetleer, werd gebouwd door architect Henry van de Velde in 1932.