Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 77322   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77322

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Nr. 1/ Philipstockstraat. Voormalige St.-Pieterskapel en het ambachtshuis van de kaarsgieters, heden z.g. "'t Keerske". Georiënteerde kapel, ten N. deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters (samen met nr. 3). Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds XVI z.g. de "St.-Katharina in de Krog", en een bovenkapel z.g. de "St.-Pieterskapel". Huidige benaming verwijst nAanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Pieterskapel en ambachthuis van de kaarsgieters

Keersstraat 1 (Brugge)
Georiënteerde kapel, ten noorden deels ingebouwd door het voormalige ambachtshuis van de kaarsgieters (samen met nummer 3). Oorspronkelijk bestaande uit een crypte, sinds de 16de eeuw zogenaamd de "Sint-Katharina in de Krog", en een bovenkapel zogenaamd de "Sint-Pieterskapel".