Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77323
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77323

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De huidige pastorie links van de school en ervan gescheiden door een doorgang met ijzeren straathek, dateert van circa 1877. Herenhuis van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag onder schilddak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Paulusparochie

Smidsestraat 78 (Gent)
De huidige pastorie links van de school en ervan gescheiden door een doorgang met ijzeren straathek, dateert van circa 1877. Herenhuis van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag onder schilddak.