Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster en instituut Sint-Franciscus Xaverius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 77334   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77334

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster en instituut St.-Franciscus Xaverius van de zusters franciscanessen van het Crombeen van Gent, heden bejaardenhome Sint-Franciscus (nummer 41) en wijkafdeling van de vrije basisschool van Berchem (nummer 43).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster en instituut Sint-Franciscus Xaverius

Kwaremontplein 41 (Kluisbergen)
Klooster gesticht en gebouwd in 1902, naast sinds 1879 bestaande parochieschool waarvan zij de verstrekking van het meisjesonderwijs overnamen. In 1903 stichting van ouderlingenverblijf. Bakstenen kloostergebouw met neogotische inslag, van twee bouwlagen op weinig uitgesproken U-vormige aanleg onder steile snijdende leien zadeldaken.