Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Convent Sint-Christina

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 77377   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77377

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Convent Sint-Christina

Gravin Johannastraat 1, 3, 5, 7, 9 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel met enkelhuisopstand. Rechts zijtrapgevel van drie traveeën.