Bovensluis en sluiswachterswoning

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Nekkerspoel-Borcht
Locatie Nekkerspoel-Borcht 2, Nekkerspoel-Borcht zonder nummer (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/300.1
  • OA001457

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bovensluis en sluiswachterswoning

Nekkerspoel-Borcht zonder nummer, 2, Mechelen (Antwerpen)

Schutsluis uit 1890 en vrijwel vierkante woning van 1902, bijhorend bakstenen schuurtje.

Beschrijving

De bescherming omvat de bovensluis uit 1890, bestaande uit een schutsluis en een stuw inclusief de technische uitrusting, en de sluiswachterswoning met schuurtje uit circa 1902.

Waarden

Het sluizencomplex (zogenaamd Bovensluis) op de Dijle bestaande uit een schutsluis en een stuw, inclusief de volledige technische uitrusting en de sluiswachterswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als gaaf bewaarde onderdelen van voor Mechelen zeer belangrijke, tussen 1895 en 1907 uitgevoerde infrastructuurwerken namelijk de zogenaamde Afleidingsdijle die een verbeterde waterhuishouding tot doel en een versneld industrialiseringsproces met zichtbare consequenties voor de stadsontwikkeling als gevolg had;
Als goed bewaard en zeldzaam voorbeeld van een schutsluis uit 1890 met natuurstenen afwerking, met eb- en vloeddeuren en met afzonderlijk stuw;
Als geheel waarbij tevens een gaaf bewaarde typesluiswachterswoning uit 1902 hoort.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.