Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77396

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 12. Enkelhuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (n ⊥ straat, leien), vermoedelijk uit XVII. Trapgevel (6 tr. + topstuk) van bak- en zandsteen in traditionele stijl, wederopgebouwd in 1908 n.o.v. architect A.R. Janssens (cf. opschrift). Overkragende bovenverd. op tudorbogen rustend op geprofileerde consoles. Kruiskozijnen met gekoppelde ontlastingsboogjes met natuurstenen aAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in traditionele stijl

Geldmunt 18 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), vermoedelijk uit de 17de eeuw. Trapgevel (6 treden + topstuk) van bak- en zandsteen in traditionele stijl, heropgebouwd in 1908 naar ontwerp van architect A.R. Janssens (zie opschrift).