Benedensluis en sluiswachterswoning

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Rode-Kruisplein
Locatie Rode-Kruisplein 12, Rode-Kruisplein zonder nummer (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/301.1
  • OA001459

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Benedensluis en sluiswachterswoning

Rode-Kruisplein zonder nummer, 12, Mechelen (Antwerpen)

Schutsluis van het type getijdesluis uit 1905 en vrijstaand woonhuis van circa 1905 met bijhorende loods.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de benedensluis uit 1905, bestaande uit een schutsluis inclusief de technische uitrusting, en de sluiswachterswoning met werkloods uit circa 1905.

Waarden

Het sluizencomplex (zogenaamd Benedensluis) op de Dijle bestaande uit een schutsluis, inclusief de volledige technische uitrusting, de sluiswachterswoning en de werkloods is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als gaaf bewaarde onderdelen van voor Mechelen zeer belangrijke, tussen 1895 en 1907 uitgevoerde infrastructuurwerken namelijk de zggenaamd Afleidingsdijle die een verbeterde waterhuishouding tot doel en een versneld industrialiseringsproces met zichtbare consequenties voor de stadsontwikkeling als gevolg had;
Als goed bewaard en zeldzaam voorbeeld van een schutsluis uit 1905 met natuurstenen afwerking, met eb- en vloeddeuren, met geklonken ijzeren stoot- en geleidingswerken;
Als geheel waarbij tevens een gaaf bewaarde typesluiswachterswoning en een dienstgebouw horen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.