Beschermd monument

Benedensluis en sluiswachterswoning

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

ID
7740
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7740

Beschrijving

De bescherming omvat de benedensluis uit 1905, bestaande uit een schutsluis inclusief de technische uitrusting, en de sluiswachterswoning met werkloods uit circa 1905.Waarden

Het sluizencomplex (zogenaamd Benedensluis) op de Dijle bestaande uit een schutsluis, inclusief de volledige technische uitrusting, de sluiswachterswoning en de werkloods is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als gaaf bewaarde onderdelen van voor Mechelen zeer belangrijke, tussen 1895 en 1907 uitgevoerde infrastructuurwerken namelijk de zggenaamd Afleidingsdijle die een verbeterde waterhuishouding tot doel en een versneld industrialiseringsproces met zichtbare consequenties voor de stadsontwikkeling als gevolg had;
Als goed bewaard en zeldzaam voorbeeld van een schutsluis uit 1905 met natuurstenen afwerking, met eb- en vloeddeuren, met geklonken ijzeren stoot- en geleidingswerken;
Als geheel waarbij tevens een gaaf bewaarde typesluiswachterswoning en een dienstgebouw horen.

industrieel-archeologische waarde

Als gaaf bewaarde onderdelen van voor Mechelen zeer belangrijke, tussen 1895 en 1907 uitgevoerde infrastructuurwerken namelijk de zggenaamd Afleidingsdijle die een verbeterde waterhuishouding tot doel en een versneld industrialiseringsproces met zichtbare consequenties voor de stadsontwikkeling als gevolg had;
Als goed bewaard en zeldzaam voorbeeld van een schutsluis uit 1905 met natuurstenen afwerking, met eb- en vloeddeuren, met geklonken ijzeren stoot- en geleidingswerken;
Als geheel waarbij tevens een gaaf bewaarde typesluiswachterswoning en een dienstgebouw horen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Benedensluis en sluiswachterswoning

Rode-Kruisplein 12, zonder nummer (Mechelen)
Schutsluis van het type getijdesluis uit 1905 en vrijstaand woonhuis van circa 1905 met bijhorende loods.