Beschermd monument

Verhoogde spoorwegbrug over de Dijle

Beschermd monument van tot heden

ID
7742
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7742

Beschrijving

De bescherming omvat de verhoogde spoorwegbrug over de Dijle die bestaat uit een oorspronkelijke bakstenen boogbrug uit 1908 die in 1933 verhoogd werd met een betonnen bovenbouw.Waarden

De verhoogde spoorwegbrug over de Dijle op de lijn 25 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De verhoogde spoorbrug over de Dijle is gezien haar opbouw in twee fasen een merkwaardig bouwkundig fenomeen. De oorspronkelijke boogvormige constructie is karakteristiek voor de bruggenbouw omstreeks de eeuwwisseling; de betonnen bovenbouw daarentegen is representatief voor het functionele bouwen in het interbellum. Het behoud van dit "kunstwerk", als materiële getuige van de evolutie en modernisering van de techniek, in casu de elektrificering van het spoor, kadert in een ruimere context waarbij ook andere elementen van de Mechelse spoorweginfrastructuur (het station van Nekkerspoel, de Vierrendeelbrug over de Leuvensesteenweg, de oude delen van het arsenaal) reeds beschermd zijn of voor bescherming worden voorgesteld.
Een belangrijk argument voor de bescherming van deze spoorwegrelicten is de rol van Mechelen als bakermat van het Belgische spoornet en de onuitwisbare stempel die het spoor op de Mechelse stadsuitbreiding heeft gedrukt.

historische waarde

De verhoogde spoorbrug over de Dijle is gezien haar opbouw in twee fasen een merkwaardig bouwkundig fenomeen. De oorspronkelijke boogvormige constructie is karakteristiek voor de bruggenbouw omstreeks de eeuwwisseling; de betonnen bovenbouw daarentegen is representatief voor het functionele bouwen in het interbellum. Het behoud van dit "kunstwerk", als materiële getuige van de evolutie en modernisering van de techniek, in casu de elektrificering van het spoor, kadert in een ruimere context waarbij ook andere elementen van de Mechelse spoorweginfrastructuur (het station van Nekkerspoel, de Vierrendeelbrug over de Leuvensesteenweg, de oude delen van het arsenaal) reeds beschermd zijn of voor bescherming worden voorgesteld.
Een belangrijk argument voor de bescherming van deze spoorwegrelicten is de rol van Mechelen als bakermat van het Belgische spoornet en de onuitwisbare stempel die het spoor op de Mechelse stadsuitbreiding heeft gedrukt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Verhoogde spoorwegbrug over de Dijle

Zandpoortvest zonder nummer (Mechelen)
De bakstenen boogbrug van 1908 is een sobere constructie met segmentbogig gewelf en een eenvoudige kordonversiering aan de zijkanten.