Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77434
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77434

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Nr. 73. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse lage bestanddelen onder pannen zadeldaken rondom begraasd erf. Ten W., rest van omwalling. Moestuin achter het boerenhuis. Ten Z.O., XIX-stalgebouw met rechth. inrijpoort. Ten N.W., vermoedelijk versteend boerenhuis met oude kern, uit XVIII (?). Drie trav. + twee r.opkamertrav. van één bouwl.; deels manke bedaking wegens aanbouwsel (keuken + slaapkaAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Beverenstraat 73 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse lage bestanddelen onder pannen zadeldaken rondom begraasd erf. Ten westen, rest van omwalling. Moestuin achter het boerenhuis. Ten zuidoosten, 19de-eeuws stalgebouw met rechthoekige inrijpoort. Vermoedelijk versteend boerenhuis met oude kern, uit de 18de eeuw (?).


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.