Beschermd monument

Huis Het Schaakbert

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

ID
7745
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7745

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2002  ID: 3835

Beschrijving

De bescherming omvat het huis Het Schaakbert, hoekhuis met de Zoutwerf, sinds 1504 gildenhuis van de Kuipers en opgebouwd als een oude kern die in latere bouwfasen verhoogd en uitgebreid werd.Waarden

Huis Het Schaakbert, ambachtshuis van de Kuipers, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Sinds 1504 Gildenhuis van de Kuipers, strategisch gelegen op de hoek van de Zoutwerf en de Guldenstraat als één van de oudste hoofdassen van Mechelen, als materiële getuige van de laatmiddeleeuwse stedelijke, corporatieve economie en maatschappij.
Hoewel de bestaande gevelordonnantie en -uitwerking dit pand een uitgesproken laat-19de-eeuws silhouet verlenen, getuigen restanten van de kalkzandstenen muurdammen, speklagen en ontlastingssystemen van een voornaam pand in traditionele bak- en zandsteenstijl, vermoedelijk daterend van in het begin van de 17de eeuw, en op zijn beurt het resultaat van een verhoging en uitbreiding van een oudere kern.
In het interieur zijn historische elementen en afwerking bewaard, waaronder moerbalkenroosteringen, een houten spiltrap met polygonale spil en omgestoken treden en 18de-eeuws stucwerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Het Schaakbert

Guldenstraat 1-3 (Mechelen)
Het hoekhuis met de Zoutwerf, het voormalige Schaakbert, was sedert 1504 het ambachtshuis van de kuipers.