Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Klein Kasteeltje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77461   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77461

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa zogenaamd "Klein Kasteeltje", gebouwd op een minstens 16de-eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale omwalde motte met ophaalbrug.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Klein Kasteeltje

Mullemstraat 3 (Oudenaarde)
Ten zuiden van de kerk gelegen omwalde villa zogenaamd "Klein Kasteeltje", gebouwd op een minstens 16de-eeuwse kern, de vroegere merkwaardige feodale omwalde motte met ophaalbrug.