Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77467   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77467

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opvallende voortuinafsluiting met ijzeren hekwerk tussen pijlers en op lage muren. Blokvormig dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Steneplein 46 (Brakel)
Villa in de volksmond zogenaamd Le petit château; gebouwd begin 20ste eeuw. Blokvormig dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping. Opvallende voortuinafsluiting met ijzeren hekwerk tussen pijlers en op lage muren. Rechts in voortuin, aangepast bijgebouw teruggaand op voormalige hoeve minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.