Gildehuis De Ster

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Guldenstraat
Locatie Guldenstraat 4 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/435.1
  • OA003144

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gildehuis De Ster

Guldenstraat 4, Mechelen (Antwerpen)

Het huis De Ster is een imposant en massief bouwvolume met laatmiddeleeuwse kern en is op basis van constructiewijzen en materiaalgebruik te dateren vanaf de 13de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het gildehuis De Ster, opgericht in de 13de of 14de eeuw en een zeldzaam voorbeeld van een laatmiddeleeuws, gotisch Steen in een stedelijke context.

Waarden

Huis "de Ster", laatmiddeleeuws Steen, voormalige stadsgevangenis en ambachtshuis van de Brouwers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het huis, van oudsher genaamd "de Ster", kan gelden als één van de oudst bewaarde gebouwen van Mechelen. Initieel opgericht als een Steen, te situeren in de 13de of 14de eeuw.
Architecturale getuige van de bloeiperiode van de polyfunctionele marktstad Mechelen tijdens de 13de en 14de eeuw, strategisch gelegen aan de Dijle en de historische stedelijke hoofdas Guldenstraat. Tijdens de 14de eeuw een koopmanswoning, tijdens het laatste kwart van de 15de eeuw door de stad ingericht als gevangenis, vanaf 1485 tot op het einde van het Ancien Régime het gildenhuis van de Brouwers.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Architectuurhistorisch waardevol als een monumentaal, vrij gaaf bewaard en in historisch Brabant zeldzaam voorbeeld van een laatmiddeleeuws, gotisch Steen in stedelijke context. Stenen stadshuis, waarvan de massieve draagmuren van circa 1 meter dik zijn opgetrokken in een metselwerk van baksteen en Doornikse kalksteen, oorspronkelijk voorzien van een gekanteelde weergang en polygonale spietorentjes. Deze laatste architectonische gevelonderdelen, ontleend aan de middeleeuwse versterkte woningbouw werden pas in de loop van de 19de eeuw gesupprimeerd.

wetenschappelijke waarde

Het laatmiddeleeuws Steen, waarvan het initiële bouwvolume en de structuur grotendeels zijn bewaard getuigt van een uitzonderlijke, documentaire waarde voor de studie en de kennis van de 13de- en 14de-eeuwse stenen architectuur in stedelijke context.
De bewaarde laatmiddeleeuwse muurpartijen, de monumentale moerbalkenroosteringen en de versterkte sporenkap van het steile zadeldak vormen waardevolle onderzoeksobjecten op het vlak van materiaalgebruik, constructiewijzen en afwerking, alsook met betrekking tot grondplan, indeling en organisatie van de binnenruimten.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.