Beschermd monument

Koetsiers- en hovenierswoning

Beschermd monument van 07-07-2014 tot heden

ID
7748
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7748

Besluiten

Kasteel van Uitbergen: koetsiers- en hovenierswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2014  ID: 5472

Beschrijving

De voormalige koetsiers- en hovenierswoning van het kasteel van Uitbergen is beschermd als monument.Waarden

De voormalige koetsiers- en hovenierswoning van het kasteel van Uitbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voormalige koetsiers- en hovenierswoning met koetshuis, washuis/zadelkamer en paardenstal van het kasteel van Uitbergen, gebouwd in 1885 door kasteelheer en burgemeester graaf Victor van den Steen de Jehay, historisch betekenisvol als typerende aanhorigheid bij dit bijzondere kasteeldomein. Opbouw deel uitmakend van diverse uitbreidingswerken aan de kasteelsite aangevat in de jaren 1870 door de van Luik afkomstige graaf in navolging van grote verbouwingen circa 1840 aan het kasteel en zodoende illustratief voor de bouwevolutie van de buitenplaats. Koetsiers- en hovenierswoning als nieuw dienstgebouw opgetrokken op vroeger landbouwareaal dat in 1877 na de rechttrekking van de Moleindestraat en de De Veulaerstraat bij het domein werd gevoegd, en dat deels wordt begrensd door de kasteelmuur van na 1877.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Bijgebouw architectuurhistorisch waardevol als een zeldzaam voorbeeld van een woning voor de koetsier-tuinman met washuis/zadelkamer, koetshuis en paardenstal vervat in één gebouw gerealiseerd in een typische laat 19de-eeuwse eclectische stijl met sterke invloeden uit de neogotiek. Traditioneel opgevat als een bescheiden functioneel gebouw met rudimentaire aankleding, maar te Uitbergen met architecturaal uitgewerkt exterieur. Charmante langgerekte bakstenen woning gemarkeerd door speels trapgevels, getrapte dakvensters, in gebouwde traptoren onder verspringende zadeldaken, bijkomend verlevendigd door tudor- en spitsboogvormige muuropeningen en sierankers die het gebouw een pittoresk karakter verlenen. Vormgeving sterk verwant aan de 19de-eeuwse romantisch-decoratieve tuinarchitectuur.

sociaal-culturele waarde

Door de inplanting aan de straat ten westen van de zeven jaar oudere conciërgewoning (1877) en deels opgaand binnen de kasteelmuur, fungeert de koetsiers- en hovenierswoning als duidelijk herkenningspunt voor de kasteelsite en het in het park verscholen kasteel en wordt de historische verbondenheid met de kasteelsite gevisualiseerd. De vroegere hovenierswoning is bovendien duidelijk herkenbaar als functioneel onderdeel van het kasteeldomein, eertijds zichtbaar en bereikbaar voor dorpelingen en bezoekers en zeer beeldbepalend in het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Koetsiers- en hovenierswoning

Moleneindestraat 27 (Berlare)
De voormalige koetsiers- en hovenierswoning van het kasteel van Uitbergen werd gebouwd in 1885 in opdracht van kasteelheer en burgemeester graaf Victor van den Steen de Jehay. Het betreft een zeldzaam voorbeeld van een woning voor de koetsier-tuinman met washuis, zadelkamer, koetshuis en paardenstal vervat in één gebouw.