Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77485   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77485

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, daterend van circa 1800.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Kattestraat 14 (Oudenaarde)
Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, daterend van circa 1800.