Beschermd monument

Huis De Boodschap en Sint-Joris

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

ID: 7749   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7749

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-2002  ID: 3835

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis De Boodschap - het poortgebouw van de laat-13de-eeuwse stenen burcht Couderborg -, het Huis Sint-Joris - restanten van het achterhuis met laatmiddeleeuwse kern op de binnenplaats -, de binnenplaats en de doorgang naar de Zoutwerf.Waarden

Huis De Boodschap en Sint-Joris, initieel deel uitmakend van het Steen de Couderborg, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

Van het huis, zogenaamd De Boodschap getuigt het monumentale, gaaf bewaarde dakgebint van een uitzonderlijke, documentaire waarde voor het onderzoek en de kennis van 13de-eeuwse dakconstructies.
De massieve muren met gevelparement in kalkzandsteen, de kelder en de moerbalkenroosteringen, soms voorzien van een polychrome afwerking vormen waardevolle onderzoeksitems voor het begrip van de stedelijke laatmiddeleeuwse architectuur en haar interieur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het huis, zogenaamd De Boodschap is in kern het poortgebouw van de laat-13de-eeuwse, stenen burcht, vanaf de 14de eeuw bekend als de Couderborg, gelegen aan de historische stedelijke hoofdas, Guldenstraat en vormt een architecturale getuige uit de bloeiperiode van de polyfunctionele marktstad Mechelen tijdens de 13de en 14de eeuw. Het poortgebouw wordt in 1516 van de Couderborg afgescheiden, doch weet zijn laatmiddeleeuwse uitzicht, structuur en volume te behouden.
Het achterhuis als restant van een laatmiddeleeuws bouwvolume in traditionele bak- en zandsteenstijl met bewaarde houten draagstructuur, materieel en historisch gerelateerd aan het huis Den Ingel en het huis De Boodschap, als architecturale relicten van de Couderborg.
Bewaarde, rijkelijke interieurinrichting met rococo-inslag te dateren in de late 18de eeuw.
De onbebouwde ruimte met doorgang uitkomende op de Zoutwerf maakt integraal deel uit van de historische site Couderborg en bevat vermoedelijk een waardevol bodemarchief.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Boodschap en Sint-Joris

Guldenstraat 23 (Mechelen)
Het huis De Boodschap is in kern het poortgebouw van de laat-13de-eeuwse stenen burcht bekend als de Couderborg. Het achterhuis, gelegen op de binnenplaats vormt de restanten van het Huis Sint-Joris.