Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Franciscus

Beschermd monument van 16-06-2009 tot heden
ID: 775   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/775

Besluiten

Parochiekerk Sint-Franciscus
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-2009  ID: 4627

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Franciscus, gelegen aan de Tiensesteenweg te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Franciscuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in 1937-1938 gebouwd in de sterk aangroeiende arbeiders- en bediendenwijk die zich ter hoogte van de Tiensesteenweg, ten zuidoosten van de stad had ontwikkeld als nieuwe, aan het Heilig Hart opgedragen parochiekerk. De huidige benaming dateert van na de gemeentefusies. De vrijwel volledig in baksteen opgetrokken Sint-Franciscuskerk vormt met haar relatief kort maar breed schip, korte als smalle zijgangen opgevatte zijbeuken, vijfzijdig gesloten koor en met haar door een forse, zijdelings geprojecteerde toren gemarkeerd gevelfront qua planconcept een opmerkelijke getuige van een 'modern' bouwprogramma. Daarmee beantwoordde het volledig aan de vernieuwende liturgische gebruikseisen in de interbellumperiode.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: officieel gesigneerd door de Aalsterse aannemer-architect A. Peynsaert (1893-1966) maar volgens recent onderzoek toe te schrijven aan een van de merkwaardigste figuren uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis, Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973), is de inclusief het karakteristieke meubilair intact bewaarde Sint-Franciscuskerk - naast interventies in de benedictijnerabdijen van Tancrémont (1932) en Affligem (1932) vooralsnog zijn enige bekende realisatie in ons land - niet alleen een opmerkelijk voorbeeld van jonge religieuze bouwkunst uit het interbellum maar tevens een bijzonder representatief voorbeeld van zijn eigenzinnig, kerkelijk oeuvre. De kerk wordt gekenmerkt door een 'modern' concept dat werd vertaald in een functionele, tot haar essentie herleide, massieve en traditionele baksteenarchitectuur samengesteld uit elementaire, geometrische volumes waarbij de constructieve eenvoud met onder meer de karakteristieke open dakstoel resulteert in een sobere, tijdloze monumentaliteit.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Franciscus

Tiensesteenweg zonder nummer (Leuven)
Enig Belgisch voorbeeld van een kerkgebouw gerealiseerd door architect A.J. Kropholler, uitgevoerd in de hem typerende, moderne en tezelfdertijd traditionalistische baksteenarchitectuur, gebouwd in 1934.