Beschermd monument

Conciërgewoning

Beschermd monument van 07-07-2014 tot heden

ID
7753
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7753

Besluiten

Kasteel van Uitbergen: conciërgewoning
definitieve beschermingsbesluiten: 07-07-2014  ID: 5473

Beschrijving

De voormalige conciërgewoning van het kasteel van Uitbergen is beschermd als monument.Waarden

De voormalige conciërgewoning van het kasteel van Uitbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Historisch waardevolle voormalige conciërgewoning gebouwd ten zuidwesten van het kasteel in opdracht van graaf Victor van den Steen de Jehay, kasteelheer en burgemeester van Uitbergen, op een perceel dat pas na de rechttrekking van de straat in 1877 bij het kasteeldomein werd gevoegd. Voltrekking conciërgewoning kaderend binnen uitbreidingswerken aan het buitengoed door de graaf begonnen i de jaren 1870 en zodoende illustratief voor de bouwevolutie van de buitenplaats.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Goed onderhouden voormalige conciërgewoning in cottagegetinte stijl bij het kasteel van Uitbergen, daterend van 1877, naar grondplan, opstand en functie representatief voor een laat 19de-eeuwse personeelswoning en herkenbaar als traditionele aanhorigheid bij een kasteeldomein. Gekenmerkt door sobere architectuur met een aantal decoratieve elementen ontleend aan de cottagestijl (uitgesneden dakrand, klokkenstoeltje) en een bijhorende eenvoudige maar functionele binnenindeling. Typische sobere interieuraankleding, gerenoveerd met behoud van authentieke interieurelementen.

sociaal-culturele waarde

Nieuwe personeelswoning doelbewust ingeplant aan de straat op de grens van het kasteeldomein ter markering van de kasteelsite in de omgeving en visualisering van de bijzondere historische verbondenheid tussen buitenplaats en conciërgewoning. Het gebouw is samen met de koetsiers- en hovenierswoning (nummer 27) zeer beeldbepalend in het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Conciërge- of rentmeesterwoning

Moleneindestraat 29 (Berlare)
Deze voormalige conciërgewoning van het kasteel van Uitbergen werd gebouwd in 1887 in opdracht van kasteelheer en burgemeester graaf Victor van den Steen de Jehay. Het betreft een conciërgewoning in cottagegetinte stijl, representatief voor de laat 19de-eeuwse personeelswoning.