Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 77541   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77541

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), volgens kadastergegevens daterend van 1912.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Plein 121 (Kaprijke)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens kadastergegevens daterend van 1912.