Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77547
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77547

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sober burgerhuis met vroeg 19de-eeuwse gevel en wellicht nog oudere kern (voorheen een afzonderlijk rijhuis nr. 9, nu gevoegd bij het hoekhuis nr. 7). Het stadsbestuur kocht de grond aan in 1612, de bestaande woning werd door de stadsbouwmeester vervangen in 1651.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Ridderstraat 9 (Dendermonde)
Sober burgerhuis met vroeg 19de-eeuwse gevel en wellicht nog oudere kern. Rijhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Gecementeerde lijstgevel op vernieuwde blauwe hardstenen plint.