Huis De Ingel

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Guldenstraat
Locatie Guldenstraat 27 (Mechelen)
Alternatieve naam Brouwerij Sint-Joris

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/441.1
  • OA003150

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Ingel

Guldenstraat 27, Mechelen (Antwerpen)

Voorhuis met oude kern die deel uitmaakte van de laat-13de-eeuwse stenen burcht en een achterhuis uit de 14de eeuw, het geheel deed sinds de 16de eeuw dienst als gildehuis.

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis De Ingel, bestaande uit een voorhuis met oude kern die deel uitmaakte van de laat-13de-eeuwse stenen burcht Couderborg en een 14de-eeuws achterhuis.

Waarden

Huis De Ingel, initieel deel uitmakend van de Couderborg, later ambachtshuis van de Schermers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het huis, eerlang genaamd De Ingel omvat een kern van een laat-13de-eeuwse burcht, uitgebreid in de 14de eeuw, toen bekend als de zogenaamde Couderborg, gelegen aan de historische stedelijke hoofdas, Guldenstraat. Dit gebouwencomplex wordt vanaf het begin van de 15de eeuw opgedeeld in verschillende entiteiten. De Ingel kent vanaf het begin van de 16de eeuw een afzonderlijke bouwgeschiedenis als ambachtshuis van de Schippers en vanaf 1536 tot op het einde van het Ancien Régime als huis van het Schermersgild en vormt bijgevolg een materiële getuige van de laatmiddeleeuwse stedelijke, corporatieve economie en maatschappij.
Bouwdelen, constructie- en interieurelementen vormen expliciete getuigen van opeenvolgende bouw- en verfraaiingscampagnes en de evoluerende gebruiksgeschiedenis: de overwelfde zaalkelder met stenen, polygonale kolommen, de massieve draagmuren, de sporenkappen en de moerbalkenroosteringen refereren naar de vroegste bouwfasen. Het achterhuis bevat tal van 17de-eeuwse interieur- en gevelelementen. Het indrukwekkende, gaaf bewaarde en kwalitatief hoogstaande rococostucplafond van de Gildenzaal, 1765 gedateerd en in opdracht van de Schermers uitgevoerd door Jan Copenol geldt als een interieurhistorisch bijzonder waardevolle plafonddecoratie.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.