Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Oud-Heverlee

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 26-02-1980 tot heden

ID
776
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/776

Besluiten

Geografisch pakket Oud-Heverlee
definitieve beschermingsbesluiten: 26-02-1980  ID: 1378

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de dorpskom van Oud-Heverlee, met onder meer de parochiekerk Sint-Anna en de bijhorende pastorie.Waarden

De dorpskom van Oud-Heverlee is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Anna

Dorpsstraat 54 (Oud-Heverlee)
Classicistische kerk, met heden omgekeerde oriëntatie, samengesteld uit romaanse toren uit de 11de eeuw, schip, zijbeuken en koor uit de 18de en begin 19de eeuw.


Pastorie Sint-Annaparochie

Dorpsstraat 60 (Oud-Heverlee)
Dubbelhuis gebouwd in traditionele bak- en zandsteenstijl, twee verdiepingen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw.