Elektrisch onderstation

Beschermd monument van 27-09-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Bomastraat
Locatie Bomastraat 33 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/702.1
  • OO003173

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Elektrisch onderstation

Bomastraat 33, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het elektrisch onderstation behoort tot een reeks elektrische onderstations en cabines ontworpen door architect Jean-Albert De Bondt tussen 1930 en 1935.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het elektrisch onderstation is beschermd als monument.

Waarden

Het elektrisch onderstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De beschermde panden zijn exemplarisch en representatief voor de noodzaak aan nieuwe onderstations en cabines als gevolg van de enorme bloei en verhoogd gebruik van elektriciteit tijdens de interbellumperiode. Elektriciteit stond voor vooruitgang en modernisme. Voor de eraan gelieerde architectuur werd een vooruitstrevend architect gekozen, zoals blijkt uit de realisaties van Jan-Albert De Bondt.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Jan-Albert De Bondt (Gent 1888-1969) is één van de belangrijke architecten voor het interbellum in Vlaanderen en representatief voor de vernieuwende architectuur in die periode. In de jaren 1930 werkt hij vooral voor de Gentse Elektriciteitsmaatschappij, waarvoor hij zijn meest doordachte realisaties produceert.
Zijn architecturale realisaties worden sterk internationaal beïnvloed door de Amsterdamse School en W.M. Dudok met zijdelingse contacten met de Deutscher Werkbund en transparantie van het Nieuwe Bouwen. Het functionele stond voorop en de decoratie wordt beperkt tot structuur, kleur en verwerking van het constructiemateriaal. Zijn werk wordt geaccentueerd door een samenspel van gesloten volumes en heldere ruimtelijkheid. Architect De Bondt slaagt er in om deze internationale elementen te verenigen tot een voor Vlaanderen vernieuwend geheel.
De onderstations en elektriciteitscabines van architect De Bondt zijn allen representatief voor de vernieuwende internationale invloeden in de Vlaamse architectuur.
Representatief voorbeeld van een elektriciteitscabine uit 1930-1935 met grote invloed van de Amsterdamse School (bovenverdieping met twee uitspringende erkers, verschillende metselverbanden en gebruik van natuursteen en beton, ... ).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.