Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77625
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77625

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, schuin ingeplant, erf afgesloten door middel van ijzeren toegangshekje en inrijhek aan vierkante bakstenen pijlers. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel van circa 1800.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Poekstraat 28 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen, schuin ingeplant, erf afgesloten door middel van ijzeren toegangshekje en inrijhek aan vierkante bakstenen pijlers. Boerenhuis met verankerde bakstenen gevel van circa 1800. Dwarsschuur van twaalf traveeën onder zadeldak uit de 19de eeuw.