Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Goed van den Bogaerde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 77627   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77627

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht vastgelegd bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Goed van den Bogaerde".Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoevesite Goed van den Bogaerde

Noendreef 3 (Beernem)
Beschermd als monument bij MB van 5/06/2003. Beschermd als dorpsgezicht vastgelegd bij MB van 5/06/2003. Historische hoeve afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Goed van den Bogaerde".

Is de omvattende vaststelling van

Gekandelaarde linde bij Goed van den Bogaerde

Noendreef 3 (Beernem)
Ten zuidwesten van de boerenwoning staat een gekandelaarde lindeboom die gezien zijn oriëntatie ten opzichte van het huis hoogst waarschijnlijk de functie heeft vervuld van schermboom. Op het moment van de inventarisatie in 2008 wist de negentigjarige bewoner, die reeds 60 jaar in het pand woont, te vertellen dat de boom vroeger nuttig was voor de honingproductie. Hij zei: "ze zetten er bieën in". Het is een zomerlinde met een stamomtrek van 359 cm (2008) en vormt nog een relict van de 18de-eeuwse aanleg bij het boerenerf.