Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Engelbertus: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 7764   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7764

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Sint-Hubertus is beschermd als monument. Het orgel werd beschermd bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1981. In 2014 werd een administratieve fout rechtgezet en werd het orgel opnieuw beschermd.Waarden

Het orgel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Engelbertus

J.Vanzeerstraat zonder nummer (Diest)
In de neogotische constructie werd een kleine, toren van bak- en zandsteen uit het vierde kwart van de 18de eeuw met polygonale spits geïntegreerd.