Huis De Gulden Zalm

Beschermd monument van 15-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Guldenstraat
Locatie Guldenstraat 17 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/437.1
  • OA003146

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis De Gulden Zalm

Guldenstraat 17, Mechelen (Antwerpen)

In kern laatmiddeleeuws handelshuis, samengesteld uit een voor- en een achterhuis, beide initieel een houtskeletbouw die in 1788 versteend en aangepast werd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het Huis De Gulden Zalm, een in 1788 versteende houtbouw bestaande uit een voor- en achterhuis.

Waarden

Huis de Gulden Zal, initieel houtbouw, in 1788 versteend is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Voornaam handelshuis, als resentatieve en gaaf bewaarde architecturale getuige van de laatmiddeleeuwse en laat-18de-eeuwse economische bloeiperioden te Mechelen, gelegen aan de Guldenstraat als historische hoofdas.
Architectuurhistorisch waardevol, als representatieve getuige van het relatief late versteningsproces te Mechelen. Laatmiddeleeuwse kern met voor- en achterhuis, opgetrokken volgens de traditionele principes van de houtskeletbouw, typerend voor de laatmiddeleeuwse architecturale en stedenbouwkundige ontwikkeling. Bestaande toestand overwegend gekarakteriseerd door de verbouwings- en verfraaiingswerken van 1788 in classicerende stijl waarbij de houten, laatmiddeleeuwse draagstructuren werden geïntegreerd en met bewaarde laat-18de-eeuwse interieurelementen, waaronder een bijzonder fraaie en intact bewaarde trap in regionaal geïnterpreteerde Lodewijk-XVI-stijl. De pilastergevel maakt deel uit van de vrij homogene en harmonieuze, 18de-eeuwse straatwand, die de Guldenstraat tot op heden typeert.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.