Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77709
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77709

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie met neogotische inslag, met ommuurd voortuintje, gelegen op een helling. Hoofdvolume met twee linker traveeën uitgewerkt als trapgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Christoffelparochie

Pollare-Dorp 10 (Ninove)
Pastorie met neogotische inslag, met ommuurd voortuintje, gelegen op een helling. Twee volumes van drie traveeën met respectievelijk twee en één bouwlagen onder zadeldaken, 1879 gedateerd door middel van sierankers in de trapgevels.