Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden
ID: 7773   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7773

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 126

Beschrijving

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Grote Markt zonder nummer (Beveren)
Ruime, deels romaanse, deels gotische, deels neogotische pseudo-basiliek, waarvoor zich het marktplein uitstrekt.