Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neoclassicistisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
77730
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77730

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaand neoclassicistisch burgerhuis gelegen middenin een grote tuin. Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder afgeknot tentdak (leien) met door ijzeren leuning afgesloten belvedere, uit tweede helft 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neoclassicistisch burgerhuis

Beelbroekstraat 42 (Gent)
Alleenstaand neoclassicistisch burgerhuis gelegen middenin een grote tuin. Onderkelderd dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder afgeknot tentdak (leien) met door ijzeren leuning afgesloten belvedere, uit tweede helft 19de eeuw.