Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
77752
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/77752

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In 1931 verkocht de kerkfabriek van Lembeke drie percelen bouwgrond in de Gentstraat, naast de pastorie. Het eerste perceel werd aangekocht door Raymond Van den Bossche. Het jaar daarop werd de jonge Antwerpse architect Urbain De Meyer door de familie Van den Bossche belast met het ontwerp en de bouw van een villa.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa ontworpen door Urbain de Meyer

Gentstraat 3 (Kaprijke)
In 1932 werd de jonge Antwerpse architect Urbain De Meyer door de familie Van den Bossche belast met het ontwerp en de bouw van een villa. De villa is opgetrokken uit assensteen en beton en gebouwd in functionalisme of Internationale stijl met de nadruk op een beredeneerde plattegrond en functionele ruimte-indeling, en het gebruik van moderne materialen.