Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve 't Rood Kasteeltje met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1979 tot heden

ID: 7777   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7777

Besluiten

Omwalde hoeve: woongedeelte, schuur en omgeving
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 13-03-1979  ID: 1248

Beschrijving

De bescherming omvat de omwalde hoeve 't Rood Kasteeltje en haar omgeving. Deze omgeving volgt het tracé van de Dompelhoekstraat aan de zuid- en oostzijde, wordt begrensd door de Duilhoekstraat of Bommelsrede aan de westzijde en door het pad Hasselweg aan de noordzijde. In 1993 werd de dubbele omwalling beschermd als monument.Waarden

De omwalde hoeve met haar omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve 't Rood Kasteeltje

Duilhoekstraat 29 (Wetteren)
Omwalde hoeve ’t Rood Kasteel(tje) ook gekend als 't Hof te Rot. Hoeve vermoedelijk opklimmend tot de 15de of 16de eeuw.


Is de omvattende bescherming van

Onze-Lieve-Vrouwkapel

Duilhoekstraat zonder nummer (Wetteren)
Onze-Lieve-Vrouwekapel horende bij "'t Rood Kasteeltje". Kleine wegkapel bestaande uit een segmentboogvormige nis afgesloten met traliewerk, waarin een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes geplaatst is.